Aktualne i przyszłe ogłoszenia duszpasterskie.

Uwaga: ULEZ!

ULEZ – czyli Ultra Low Emission Zone to pomysł obecnych władz miasta, którym powiewa sztandar troski o środowisko, o zdrowie londyńczyków, a także aspiracje zrobienia z Londynu czystego miasta. Wypowiadają więc wojnę - kosztem naszych kieszeni – astmom, schorzeniom płuc i serca, a przy tym troszcząc się o zdrowie naszych dzieci. W konsekwencji takich założeń od 25 października 2021 r. strefa ograniczeń z centrum Londynu rozszerzona zostaje aż do North Circular Road (A406) i South Circular Road (A205). W konsekwencji kierowcy samochodów osobowych, motocykli i niektórych van-ów, nie spełniających normy EURO 6, muszą uiszczać dzienną opłatę ULEZ za przejazd w tej strefie w wysokości 12,50 GBP. Oznacza to, że nawet jeśli nie przekroczysz granicy między początkiem a końcem podróży, nadal będziesz musiał zapłacić, jeśli nie masz tej normy. Strefa ULEZ działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia w roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Co ciekawe, posiadacze pojazdów dla „niepełnosprawnych” lub „niepełnosprawnych pasażerów” będą mogli korzystać z okresu karencji, co oznacze, że są zwolnieni z opłaty do 26 października 2025 r. Nie będzie szlabanów ani budek poboru opłat, ale zamiast tego kamery będą odczytywać numer rejestracyjny podczas jazdy w strefie i sprawdzać go w naszej bazie danych. Strefa zostanie oznakowana, a na głównych drogach zostaną zainstalowane znaki informacyjne.

W odniesieniu do powyższych uwag, prosimy dokładniej przestudiować szczegóły tych zarządzeń. Stajemy bowiem w obliczu kolejnego ograniczenia wolności, które bez wątpienia odbije się echem zarówno na frekwencji podczas codziennych i niedzielnych Mszach św. jak i trudnościach związanych z kosztami utrzymania kościoła i przynależącymi do niego pomieszczeniami. Jako duszpasterze szukamy rozwiązań dla osób, które - mocą tego rozporządzenia - znalazły się poza darmowym dostępem do kościoła lub spotkań realizowanych w naszej parafii. Prosimy o modlitwę i wsparcie.

Wypominki

Zbliża się okres tradycyjnej modlitwy za zmarłych, nazywanej wypominkami. Na stolikach pod chórem znajdują się kartki i koperty na wypominki.

  Informujemy, że:
 • koperty zebrane do 23 Października będą odczytywane 1.go Listopada po Mszy wieczorowej,
 • koperty, które wpłyną od 24 Października odczytane będą odczytywane 2.go Listopada, po Mszy wieczorowej.

Prosimy o wypełnienie karteczek drukowanymi literami.
Wypominki można wrzucać do koszków z tacą lub przynieść do zakrystii.
Msze wypominkowe ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

Dziękujemy przy tej okazji za składane ofiary.

Aplikacje do szkoły

Parafian, którzy chcą zapisać swoje dziecko / dzieci do szkół katolickich / chrześcijańskich na terenie Londynu prosimy, aby:

 1. zapoznali się z zasadami i kryteriami szkoły, do której aplikują;
 2. w kancelarii złożyli stosowne formularze z wyprzedzeniem 3-5 dni roboczych;
 3. wypełnili aplikacje lub dostarczyli brakujące informacje (imię i nazwisko dziecka oraz pełna nazwa szkoły).

Więcej szczegółowych informacji na temat szkolnych aplikacji

Komunia bezglutenowa

Coraz częściej pojawia się pytanie o możliwość przyjęcia Komunii Św. bez glutenu. Osoby dotknięte celiakią lub inną formą nietolerancji glutenu prosimy, by:

 1. przed Mszą Św. w zakrystii zgłosić ten fakt,
 2. podejść w procesji komunijnej w pierwszej kolejności.

 

Zaproszenie do Róż Różańcowych

Na początek małe wyjaśnienie czym są Róże i o co w nich chodzi?
Ideą przewodnią istnienia Róż Różańcowych jest troską o budowanie duchowego zaplecza dla parafii i wzajemne wspieranie siebie a także swoich rodzin, przez przywoływanie orędownictwa Matki Bożej. Od strony praktycznej cała sprawa sprowadza się do tego, by zbudować grupę 20 osób, które każdego dnia odmawiać będą jedną dziesiątkę różańca w intencji Kościoła i parafii, rozważając przy tym powierzoną sobie przez miesiąc tajemnicę. Dzięki temu wspomniane 20 osób – niezależnie, gdzie się znajduje i co robi - odmawia codziennie jeden różaniec złożony z 4 części!

Garść wspomnień czyli mała historia Róż.
Opatrzność Boża sprawiła, że naszej parafii – w zasadzie od samego początku - towarzyszyła modlitwa różańcowa najstarszej Róży pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 2008 i 2009 roku śp. Ks. Bronisław Gostomski powołał do istnienia kolejne trzy, a w 2013 – dzięki aktywności parafian, którzy uczestniczyli w niedzielnej Mszy Św. w kościele na Heston - powstała następna róża. Kolejna grupa różańcowa – tym razem męska – zebrała się w 2015, a w II poł. 2016 roku wykluła się Róża młodzieżowa, która od II poł. 2019 r. przeszła w dłonie dorosłych (również z Heston). Mamy zatem siedem Róż:

 • I pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • II pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej,
 • III pw. Królowej Różańca Św.,
 • IV pw. św. Andrzeja Boboli,
 • V pw. św. Jana Pawła II,
 • VI pw. św. Kazimierza Królewicza,
 • VII (męska) pw. Św. Józefa.

Warto postawić pytanie: i co dalej?
Drogie siostry i bracia różańcowi, doświadczenie pandemi i lockdown'ów sprawiło, że dotarliśmy do punktu, w którym potrzeba nam przepłoszyć pewien - powiedzmy to delikatnie - zastój, jaki pojawił się w pracy i obecności Róż w parafii. Jako duszpasterze wierzymy głęboko, że większość z członków grup różańcowych nieprzerwanie modli się na różańcu, ale pandemia, lockdown’y, codzienne zmagania z trudnościami i inne nieprzychylne okoliczności, niepostrzeżenie wyłączyły różańcowy zapał, a co z tym idzie także i ludzi. Skłania nas to do gorącego apelu, skierowanego do wszystkich Parafian, którym modlitwa różańcowa nie jest obca albo przynosi wiele duchowych radości bądź wyprasza łaski ku umocnieniu wiary. Prosimy: połączcie swoje siły i różańcowym kręgiem objąć zarówno najbliższych, jak i rodzinę rodzin, która jest Parafia.
Czytając znaki czasu widzimy, że takiej właśnie modlitwy potrzeba naszej wspólnocie! Jeżeli wasza odpowiedź zbiegnie się z naszym apelem, powołamy do życia kolejne kręgi różańcowe.
W pierwszej kolejności potrzebujemy 10 osób, które wypełniłyby lukę powstałą po odejściu do nieba, tych którzy swoją sztafetę modlitwy dopełnili do końca.
Prosimy też o pomoc w modlitwie różańcowej przed wieczorową Mszą św. – w tygodniu, a w niedzielę przed sumą.
Zapraszamy także do udziału we Mszach z tytułu święta lub wspomnienia patrona swej Róży. W tej formie aktywności i odpowiedzialności za Parafię nie ma ograniczeń ani wiekowych, ani światopoglądowych, ani społecznych czy innych.
W zasadzie jedynym warunkiem przyłączenia się do Róży jest dobra wola i codzienne odmówienie wyznaczonego 10.tka.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii po Mszach Św.

Ogłoszenia dla członków Róż:
Róże to też modlitwa za siebie i najbliższych, dlatego warto przypomnieć, że dwa razy do roku odprawiane są specjalne intencje „z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Świętych”. I tak:

 • Róża I pw. NSPJ - 10.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża II pw. Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej - 04.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża III pw. Królowej Różańca Św. - 07.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża IV pw. św. Andrzeja Boboli - 05.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża V pw. św. Jana Pawła II - 02.10.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża VI pw. św. Kazimierza Królewicza - 11.09.2021 o godz. 7.00 pm;
 • Róża VII pw. Św. Józefa - 29.09.2021 o godz. 7.00 pm.
  • Poza tym:
  • 05.09.2021 o godz. 10.00 am polecamy „Śp. Anna Baradziej – od Róż Różańcowych”,
  • 26.09.2021 o godz. 10.00 am odprawiana będzie za „śp. Janina Kwiatkowska – od Róż Różańcowych”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do różańcowej modlitwy za parafię i Kościół.

 

Historia cudownej płaskorzeźby z Kozielska

W związku z rocznicą koronacji Matki Bożej Kozielskiej wydana została nakładem parafii kolejna książka!
Tym razem jest to krytyczno-historyczne opracowanie noszące tytuł "Historia cudownej płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu".

Autorem opracowania jest dr hab. Andrzej Tadeusz Suchcitz, historyk, publicysta, archiwista i - od tego roku - prezes naszej parafii.

Książka to ponad dwustustronicowa rozprawa o historii powstania tej niezwykłej płaskorzeźby, oparta o fakty i bardzo bogaty zasób archiwalny.
Wielkim atutem jest materiał zdjęciowy (blisko setka fotografii udostępnionych na kredowym papierze), a także indeks nazwisk.
Godnym zauważenia jest ukłon w stronę osób angielskojęzycznych, dla których opracowane zostało podsumowanie w tym właśnie języku.
Warto też wspomnieć o bogatej szacie graficznej i twardej okładce.
To wszystko opatrzone zostało promocyjną ceną (£10.00)

Publikacja dostępna jest od jutra (06.06.2021) w naszym sklepiku albo korespondencyjnie za pośrednictwem Radia BOBOLA.

Podziękowanie dla Stewardów

W imieniu całej wspólnoty parafialnej oraz nas – kapłanów, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Stewardów za 19-miesięczny trud Waszego posługiwania, czasu i wysiłku, który wkładaliście mimo codziennych obowiązków zawodowych i domowych. Stworzyliście wspaniałą wspólnotę ludzi gotowych do ofiarnej służby. Dzięki Waszej posłudze nasz kościół mógł być otwarty. Dziękujemy Wam z całego serca i ciągle WAS POTRZEBUJEMY!

Green Fence Project

Czym jest Green Fence Project?

Kilka lat temu, po rozbudowaniu kolumbarium od strony kościoła, powstał pomysł, który roboczo wówczas nazwany został "Green Fence Project". w sktócie polegał on na tym, by przestrzeń pomiędzy ścianą kolumbarium a ogrodzeniem wypełnić roślinami ozdobnymi, które miały imitować swoistego rodzaju płot z zieleni.

Projekt ten realizowany był nieprzerwanie i co jakiś czas dołączany jakiś nowy jego element. Z czasem zatem pojawiały się kosze z zielenią i kwiatami, zainstalowane na metalowym płocie przy schodach do kawiarni. Pewnie mało kto zwrócił uwagę na fakt, że przez cały ten czas dwa razy w ciągu roku zmieniana była kompozycja donic (aranżacje wiosenno-letnie i jesienno-zimowe), a obok windy pojawiły się rabaty krzewowe i żywopłot w tej części kolumbarium, która jest blisko Greenside Rd.

Zielony płot również był rozbudowywany. Niestety, tegoroczne warunki klimatyczne, szkodniki, a przede wszystkim grzyby zdziesiątkowały krzewostan i w przeważajacej części obróciły go ruinę. Dlatego w maju podjęto starania o przebudowanie dotychczaowego układu. Krzewy zostały zastąpione szybkorosnącym i wiecznie zielonym pnączem, które ostatecznie stworzy nową formę zielonego płotu. Nie jest to nowe przedsięwzięcie, a jedynie jego nowsza wersja, dlatego zatrzymujemy starą nazwę Green Fence Projekt.

Przy tej okazji serdecznie dziekujemy za dotychczasową pracę i opiekę nad projektem Beacie i Pawłowi.

 

Nowy projekt parafialny

Roboczo nazwijmy go "ŁAWKI". Od kilku już lat mocujemy się z kwestią kościelnych ławek. Po woli stają się problemem i "paściami" dla rąk i kręgosłupów, a także wysokich ludzi. Co najmniej dwa razy w roku muszą być poddane renowacji zachowawczej, a reperacja niektórych z nich bywa wręcz dowodem geniuszu polskiego rzemiosła i pomysłowości. W minionych latach najbardziej zużyte części (siedziska i klęczniki) zostały obite specjalnym materiałem, który nie tylko zmienił wygląd ławek, ale wprowadził pewien element komfortu. Wymienione zostały również mocowania klęczników i wszystkie śruby zabezpieczające, a w kaplicy najbardziej zniszczone klęczniki zastąpiono metalowymi wspornikami. Największego jednak zniszczenia dokonały obowiązujące od ponad roku …reguły COVID-19! Konieczność ciągłej dezynfekcji ławek żrącymi środkami, jak też kilkukrotne oklejanie ich taśmami ostrzegawczymi dopełniły reszty zniszczenia. Będzie ono w pełni widoczne po zdjęciu wszystkich tych rzeczy. Miękie drewno rozwarstwia się i pęka, co sprawia, że wiele ławek skrzypi, rusza się w miejscu, rodząc niebezpieczeństwo wypadku dla dzieci czy osób starszych.

Mimo, że ich wygląd zewnętrzny mieści się jeszcze w kategorii „może być”, chcemy czy nie, zbliża się czas strategicznego rozwiązania. Wraz z grupą parafian przeprowadziliśmy rozeznanie rynku, a w jego efekcie zbliżamy się do decyzji o wymianie obecnych ławek na nowe. Założenia są takie: nie zmieniać ich kształtu (chodzi o zachowanie jednolitego stylu architektonicznego kościoła), ale tak zmodernizować, by były komfortowe i funkcjonalne dla wszystkich modlących się w nich osób, począwszy od małych dzieci, a skończywszy na męskich kolosach. Ponadto ławki mają być wykonane z dębowego drewna i w miejscach użytkowych (siedzisko i klęcznik) obite odpowiednim materiałem.

Od kilku tygodni pod chórem stoi przykładowy prototyp nowych ławek – oczywiście nie jest to dokładny wzór, a jedynie „sample”. Prosimy o wasze opinie i ewentualne sugestie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W miarę rozwoju projektu będziemy obudowywać ten artykuł szczegółami.

[10.06.2021]: Z radością informujemy, że powiernicy Polskiej Misji Katolickiej na zebraniu w dn. 09.06.2021 r. zatwierdzili projekt i zaopiniowali go do realizacji. Otwiera nam to drogę do kolejnego etapu działań, którym jest skompletowanie dokumentacji i podpisanie stosownych umów. Projekt opiewa na sumę 160 tys. funtów i planujemy, ze uda nam się go zrealizować do marca następnego roku. Miło nam poinformować, że pierwsze ławki pojawią się już w lipcu. Prosimy o modlitwę!

 

 

W ostatnim czasie odeszli ...
 

Wieczne odpoczywanie racz im dac, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.


 • Daniela Dziki - pogrzeb 23.09.2021, o godz. 12:30.
 • Rudolf Jan Maria Szwagrzak - zmarł 14.05.2021. Pogrzeb zaplanowany jest na 18.06.2021, o godz. 11:30.
 • Wanda Helena Zamoyska - zmarła 07.05.2021. Pogrzeb odbył się 17.05.2021, o godz. 14:00.
 • Aleksander Paszkowski - zmarł 02/03/2021. Pogrzeb odbył się 29.03.2021.
 • Joanna Chmielewska - zmarła 21.02.2021. Pogrzeb odbył się 24.02.2021, o godz. 13:00.
 • Zygmunt Siemaszko - zmarł 02.02.2021
 • Gabriela Dulko - zmarła w wieku 81 lat 5.02.2021. Pogrzeb będzie 12.02.2021, o godz. 15:00.
 • Halina Taborska - Pedagog. Polska filolog. Filozof. Historyk sztuki. Wykładowca akademicki. Rektor PUNO 2011-2017. Odeszła 11 stycznia 2021 w Londynie. Pogrzeb odbędzie się latem br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
 • Mateusz Kryba - zm. 30.12.2020 r. w wieku 25 lat. Pogrzeb odby się 29.01.2021, o godz. 13:00 w naszym kościele.
 • Janina Bojanowska - zm. 15.12.2020. Pogrzeb odbył się 21.01.2021 r. w naszym kosciele.
 • Jerzy Habdank-Toczyski - zmarł 11.12.2020 r. Pogrzeb odbył się 25.01.2021, o godz. 13:00, w naszym kościele

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie


 

Nowy skład Rady Administracyjnej

Z dniem 1 lutego 2021 r. powiernicy Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zatwierdzili nowy skład Rady Administracyjnej. Do jej składu powołani zostali następujący parafianie:

 • PREZES: Dr A. T. P. Suchcitz;
 • SEKRETARZ RADY: Mrs A. A. Wodzińska;
 • SKARBNIK: Mr R. Wiśniowski;
 • GIFT AID OFFICER: Mrs T. J. Wąsiel;
 • HEALTH & SAFETY OFFICER: Mr J. Stanuszek.

Gratulując, życzymy nowemu składowi wytrwałości i sukcesów w trosce o Parafię i wszystko, co ją stanowi.

Przy tej okazji dziękujemy serdecznie i gorąco byłym członkom Rady (w końcu to od kilku do kilkunastu lat obecności) za dotychczasową pracę, poświęcenie i wieloletni wysiłek:

 • Mr P. Pastuszek,
 • Mr H. Szyszko,
 • Mr R. Wiśniowski,
 • Mrs Z. Marchewka,
 • Mr P. Butryn,
 • Mrs M. Dymnicka-Żuczek,
 • Mrs M. Heilman-Paluch,
 • Mrs B. Hlawaty,
 • Mrs E. Papee-Ogrodzińska,
 • Mr R. Rożek,
 • Mr J. Stanuszek,
 • Miss M. Stenzel
 • Dr Andrzej Suchcitz.

Mamy nadzieję, że zdejmując z waszych ramion ciężar, który dzielnie nieśliście przez wiele lat, będziecie mogli trochę odpocząć, i że nadal będziecie chcieli dzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami.

Szczęść Boże wszystkim!

 

Gift Aid dla parafii

  Z powodów COVID’owych ograniczeń:
 • osoby, które maja numer Gift Aid, prosimy o odbiór nowych kopert albo informację, gdzie je wysłać
 • jeżeli nie dostałeś swoich kopert pocztą, napisz o tym email: giftaid(ad)stbobola.co.uk -Uwaga: "(ad)" zastąp @
 • i baaaardzo gorąca prośba: nie używamy kopert z ubiegłego roku czy lat poprzednich, najlepiej je wyrzucić
 • Zachęcamy do przeniesienia swoich ofiar na system zlecenia stałego (najlepiej miesięcznego S/O lub D/D). Można je ustanowić w swoim banku  – prosimy jednak o dopisek: GA [Numer]
 • Chcesz się zapisać do Gift Aid, wyślij email na adres: giftaid(ad)stbobola.co.uk -Uwaga: "(ad)" zastąp @

 

Promocja kultu
Członkowie IPAK HAMMERSMITH serdecznie zapraszają nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli.
W kalendarzu duszpasterskim modlitwa ta odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Zachęcamy do właczenia się w propagowanie kultu św. Andrzeja. Można to czynić na różne sposoby, np. przez przekazanie tej informacji swoim bliskim, krewnym i znajomym. To najlepsza droga, by doświadczyć w krótkim czasie orędownictwa Św. Andrzeja Boboli, gdyż świadectwa cudów potwierdzają, że On "dba" o swoich czcicieli.
Zachęcamy tez do zaopatrzenia się w specjalny modlitewnik.
  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Andrzeja:
 • każdy 1. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane do odwołania).

Zapraszamy również do szerzenia kultu św. o. Maksymiliana Marii Kolbego. To drugi Patron naszego kościoła. Równolegle do czci św. Andrzeja - jedynie z tygodniowym opóźnieniem - rozpoczeliśmy promocję jego kultu. Zapraszamy zatem na nabożeństwa ku czci św. Masymiliana. Odbywają się one w każdy drugi wtorek miesiąca.

  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Maksymilina:
 • każdy 2. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane do odwołania).

 

Informacje o pochowanych w kolumbarium

W przygotowywaniu jest nowa pozycja poświęcona Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.

W kolumbarium jest obecnie (marzec 2017) złożonych prochów ponad 1400 Polaków, głównie naszych Parafian. Zamiarem jest, w ramach możliwości, aby o każdej osobie pochowanej, napisać jak najwięcej danych. Im więcej otrzymanych danych tym więcej będzie można uwzględnić danych o pochowanej osobie.
Wszelkie informacje proszę odsyłać na: Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT 

 • Home
 • B.O.P.
 • Ogłoszenia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.