Wymagania dla dzieci przystępujacych do I Komuni:

  • Kandydatami mogą być jedynie dzieci naszych parafian, z kartotekami aktywnymi co najmniej jeden rok.
  • Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia w dniu zapisu.
  • Zgłoszenia prowadzone sa tylko poprzez formularz zgłoszeniowy
  • Zgłoszenia będą weryfikowane przez rozmowę kwalifikacyjną duszpasterza z rodzicami dziecka i dopiero wówczas imię i nazwisko kandydata umieszczone zostanie na liście uczestników.
  • Spotkania odbywają się w tylko w soboty 

UWAGI PORZĄDKOWE
Uczestnicy kursu ( zarówno dzieci jak i rodzice) zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.

  • Home
  • Duszpasterstwo
  • Sakramenty
  • Komunia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.