Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostepują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą [KKK 1422]. Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

W naszej parafii Spowiedż odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty, na 30 min przed każdą Mszą Św., a w czwartki podczas adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21:00.

Otwarcie kościołów ożywiło również pytanie o możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania i Pokuty. Po kilku miesiącach kwarantanny potrzeba spowiedzi staje się dla wielu osób palącą potrzebą. Konferencja Biskupów w Anglii i Walii zezwoliła na spowiedź, ale w instrukcjach szczegółowych znalazło się kilka zaleceń:

 • troska o zachowanie dystansu w kolejce,
 • dezynfekcja dłoni po wejściu do kościoła,
 • oczyszczanie przestrzeni używanych przez penitentów (kleczniki, oparcia, klamki itp.),
 • częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się spowiedź, stosowanie barier ochronnych. w czasie zwykym: codziennie: na godzinę przed każdą Mszą św.

Przypominamy warunki dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 2. Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 3. Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 4. Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamie).
 5. Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Pokuta
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.